Công ty TNHH SAPON Việt Nam

Cần tuyển GẤP Kế toán sản xuất và Thủ kho

  • Cần tuyển GẤP Kế toán sản xuất và Thủ kho
Làm việc tại Nhà máy sản xuất Công ty TNHH SAPON Việt Nam
Địa điểm: Thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện, Hải Dương
  • Kế toán Thuế làm việc tại Văn phòng Hà Nội
Thông tin liên hệ: Lan 0973287019