CTY TNHH TM DV Đức Lương

cần tuyển

10 LĐPT làm việc tại KCN Nam sách . Hải Dương . 
Lương 270.000đ/ca ngày
324.000đ/ca đêm
Chỉ cần CMND liên hệ anh Hoàng 0812727526