Khách sạn Nam Cường Hải Dương

tuyển các vị trí sau:

Khách sạn Nam Cường Hải Dương tuyển các vị trí sau:
1. Nhân viên Lễ tân- số lượng 3 người.
2.Nhân viên Thu ngân - số lượng 4 người.
3. Nhân viên Kỹ thuật - số lượng 5 người.
Lương thỏa thuận, có thưởng doanh thu hàng tháng ngoài lương.
Liên hệ Mr Thịnh 0976.804.406