Mã giảm giá duy nhất

06/03/2020 07:00 đến 07/03/2020 07:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

Hải Dương, Việt Nam

Kiểu Vé Kết thúc Đăng ký Giá Số lượng
Đăng ký
Không giới hạn Miễn phí


Liên hệ 0911796369 để nhận mã giảm giá.

Địa điểm

Xem trên Google Maps
Công ty TNHH HANAME
Số 1D phố Dã Tượng
    phường Lê Thanh Nghị
    Hải Dương
    Hải Dương Việt Nam
0911796369
haname.vn@gmail.com

Thời gian

Từ 06/03/2020 07:00
Đến 07/03/2020 07:00

Tổ chức

Công ty TNHH HANAME
0911796369
haname.vn@gmail.com

Trên Mạng xã hội

Tham gia trên Twitter

Tìm xem người ta thấy và nói gì về sự kiện này, và gia nhập hội thoại.

Dùng thẻ này: #côngtytnhhhaname