Start Up Đồng Hành

Start Up Đồng Hành

34.000.000 ₫ 34000000.0 VND

34.000.000 ₫

Thêm vào Giỏ

Ngoài những Combo dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp, Chúng tôi thiết kế những dịch vụ theo hướng mô đun để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã và đang hoạt động. Một số dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ pháp lý
Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử….
Dịch vụ thiết kế web, app, erp..
Dịch vụ cung cấp các số liệu phân tích thị trường …


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days