Công ty TNHH HANAME Phiên bản Hệ thống 10.0-20190816

Thông tin về Công ty TNHH HANAME instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Dự án
Dự án, Tác vụ
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Chấm công
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Xuất hóa đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Năng suất
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Quản lý điểm danh của nhân viên
Quy trình tuyển dụng
Việc làm, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn
Theo dõi Chi tiêu (Nhân viên)
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Các Chiến dịch gửi email hàng loạt
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Sự kiện trực tuyến
Lập kế hoạch, Thúc đẩy và Bán sự kiện
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận